Polityka prywatności

Zobowiązani jesteśmy zgodnie z wymaganiami prawnymi do przekazania informacji, że niniejsza strona (https://zdrowekorzysci.pl/) i jej podstrony wykorzystują pliki typu „cookies” w celach ułatwienia korzystania z niej, jak również rejestracji danych statystycznych. Korzystając z niniejszej strony i podstron wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie tych plików. Jeśli jednak nie zgadzasz się na ich wykorzystanie, bardzo prosimy o opuszczenie niniejszej strony. 

Od 25 maja 2018 roku obowiązują nowe przepisy o ochronie danych osobowych. Chcemy wyjaśnić, co w praktyce oznacza RODO (czyli Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) w kontekście korzystania przez Państwa z naszych usług. Poniżej znajdziesz wszystkie niezbędne informacje. 

W związku z tą informacją nie musicie Państwo podejmować żadnego działania. 

Bezpieczeństwo Państwa danych jest dla nas co najmniej tak ważne, jak szybkie i wygodne przedstawianie ofert naszej firmy. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO) informuję, iż:     

Administratorem danych osobowych jest VITAPRO sp. z o. o. ul. Transportowa 20, 15-399 Białystok, NIP: 5423432643, REGON 388723798    

Z inspektorem ochrony danych, Pawłem Pogorzelskim, można się skontaktować pod numerem telefonu 888050176 lub mailowo: iod@ap.info.pl    

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu ułatwienia korzystania ze strony https://zdrowekorzysci.pl/, jak również rejestracji danych statystycznych.   

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione do przetwarzania na podstawie umowy powierzenia danych w w/w celu oraz podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.    

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.    

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu opuszczenia strony, bądź na podstawie przepisów archiwizacyjnych.    

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli podstawa przetwarzania jest zgodna), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.    

Ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu danych.    

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowy Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych lub przepisy krajowe.    

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji w/w celu.    

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.    

Polityka Cookies 

Niniejsza Polityka Cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika przez VITAPRO sp. z o. o. ul. Transportowa 20, 15-399 Białystok, NIP: 5423432643, REGON 388723798.     

1. Definicje     

Administrator – VITAPRO sp. z o. o. ul. Transportowa 20, 15-399 Białystok, NIP: 5423432643, REGON 388723798, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.    

Cookies – dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych serwisu.    

Cookies Administratora – Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem serwisu.    

Cookies Zewnętrzne – Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej serwisu.    

Serwis – stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą w domenie https://zdrowekorzysci.pl/.    

Urządzenie – elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do stron internetowych serwisu.    

Użytkownik – podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.     

2. Rodzaje wykorzystywanych Cookies     

Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.    

3. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:    

a. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.    

b. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.    

Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.     

4. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies     

Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu poprawnej konfiguracji Serwisu, a w szczególności do:    

– rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;     zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik.    

– Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie, a w szczególności do:     utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;     poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.    

– Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego oraz w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych.     

5. Określenie warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies  Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików Cookies:

– przeglądarka Internet Explorer https://support.microsoft.com/pl-pl/topic/jak-usun%C4%85%C4%87-pliki-cookie-w-programie-internet-explorer-bca9446f-d873-78de-77ba-d42645fa52fc

– przeglądarka Mozilla Firefox https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek-i-danych-stron-firefox?redirectslug=usuwanie-ciasteczek&redirectlocale=pl

– przeglądarka Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl

– przeglądarka Safari https://pl.ccm.net/faq/999-jak-wyczyscic-pamiec-podreczna-i-pliki-cookie-w-safari

– przeglądarka Opera https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies 

– przeglądarki na Mac http://macmoc.pl/2012/02/jak-usunac-pliki-cookies-caches-z-przegladarek-safari-firefox-chrome-opera-na-mac/     

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.    

Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.    

W sprawach ochrony danych osobowych możecie kontaktować się z nami poprzez Inspektora ochrony danych, którym jest Paweł Pogorzelski, kontakt: 888050176 lub iod@ap.info.pl

Informacje o przetwarzaniu danych na www

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest VITAPRO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Transportowa 20, 15-399 Białystok, NIP: 542-343-26-43, KRS 0000895589.
 2. Z inspektorem ochrony danych, Pawłem Pogorzelskim, można się skontaktować pod numerem telefonu 888050176 lub mailowo: iod@ap.info.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

– przetwarzania na podstawie zgody, jeśli nie ma przepisu nakazującego przetwarzanie,

– zatrudnienia w spółce,

– świadczenia usług na podstawie umów cywilnoprawnych,

– wystawienia faktury, rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej,

– drobnych czynności życia codziennego,

– wykonywania czynności administracyjnych,

– realizacji celów administratora,

– ochrony roszczeń,

– zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia oraz ochrony interesów administratora,

W innych przypadkach przetwarzania danych Klauzula informacyjna będzie opracowywana indywidualnie dla każdej z tych czynności.

 • Odbiorcą danych osobowych będą podmioty upoważnione do przetwarzania na podstawie umowy powierzenia danych w w/w celów oraz mogą być podmioty działające na podstawie przepisów prawa.
 • Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej inaczej, niż na podstawie obowiązku prawnego.
 • Dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania zgody lub do czasu określonego na podstawie przepisów archiwizacyjnych.
 • Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli podstawa przetwarzania jest zgodna), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem w granicach określonych przepisami.
 • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu danych na podstawie art. 21 ust. 4 RODO
 • Każda osoba posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony danych Osobowych, ul. Stawki 2, Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych lub przepisy krajowe.
 • Podanie danych na podstawie zgody jest dobrowolne, w pozostałych przypadkach obowiązkowe.
 • Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.