Zdrowe korzyści

Produkty

Wszystkie produkty
Pamięć i witalność

Pamięć i witalność

Wyróżniamy pamięć krótko i długotrwałą ze względu na czas przechowywania informacji w mózgu. Zapamiętywanie odbywa się w dwóch fazach utrwalania: pamięci świeżej, która przemienia się w pamięć trwałą. Szczególnym rodzajem pamięci świeżej jest pamięć operacyjna (robocza). Pamięć świeża polega na przechowywaniu w ośrodkowym układzie nerwowym śladów po działającym bodźcu. Trwała pamięć powstaje w wyniku wielokrotnego przejścia w krótkim odcinku czasu wielu dziesiątków tysięcy impulsów przez te same synapsy. Trwałe przechowywanie informacji związane jest z chemicznymi lub strukturalnymi zmianami w mózgu. Osłabienie pamięci dotyczy przede wszystkim zdolności przypisywania i magazynowania nowych tzw. świeżych informacji, które po początkowym zakodowaniu w pamięci roboczej zostają w niej przetransformowane, aby być dostępne w pamięci krótkotrwałej przez następne kilka godzin czy też dni. Osłabienie zdolności zapamiętywania i gromadzenia informacji związane jest szczególnie z wiekiem.
W życiu każdego człowieka występują fazy wzmożonego wysiłku fizycznego i psychicznego. Jeśli nie przekraczają pewnego natężenia, obciążenia te na ogół nie są szkodliwe, raczej służą zdrowiu. Okres największej witalności przypada na wiek od 20 do 30 lat, badania wykazują, że do 70. r.ż. witalność spada mniej więcej o połowę. Warto w tym czasie stosować wsparcie organizmu w postaci ziół. Adaptogenne właściwości roślinne polegają na zwiększeniu nieswoistej odporności na szkodliwe czynniki środowiska, takie jak: stres, hałas, infekcje. Surowce takie korzystnie działają przy obciążeniu umysłowym i fizycznym, utrzymując witalność. Adaptogeny roślinne mają normalizujący wpływ na ludzki ustrój, ale nie nadstymulujący, ani nieblokujący normalnych jego funkcji.