Zdrowe korzyści

Produkty

Wszystkie produkty
Wyroby medyczne

Wyroby medyczne

Rolą wyrobu medycznego to przede wszystkim wspomaganie leczenia, m.in. w celu diagnozowania, profilaktyki, monitorowania, prognozowania, leczenia lub łagodzenia choroby. Wyrób medyczny nie osiąga swojego zasadniczego celu leczniczego przewidzianego dla działania środkami farmakologicznymi, immunologicznymi lub metabolicznymi, ale może wspomagać ich działanie.